Zaznacz stronę

Polityka prywatności i cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: amelia.app
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Fundacja 314 Foundation, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000782456.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@amelia.app
 4. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych przez Użytkownika dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. prezentacja oferty lub informacji;
  2. obsługa wysyłki newslettera;
  3. obsługa systemu komentarzy na blogu
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
  2. pozyskiwanie danych podanych dobrowolnie bezpośrednio od Użytkowników w celu subskrypcji newslettera lub dodania komentarza na blogu;

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: dhosting.pl

4. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

5. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics oraz Google Ads (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do Google Analytics danych osobowych w związku z korzystaniem z tej usługi, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

6. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

7. Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może jednak utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przez Użytkownika przeglądarkę internetową, postępować zgodnie z instrukcjami:
 3. Urządzenia mobilne:

8. Dane osobowe

 1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Fundację 314 Foundation Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
 2. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja 314 Foundation, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Żelaznej 83/85, 00-875 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email kontakt@314.foundation.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu i Darczyńców będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją statutowych celów Fundacji
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu i Darczyńców jest ich niezbędność do prowadzenia działalności Fundacji i realizacji jej statutowych (art. ust. lit. f RODO) lub w przypadku podana przez Użytkowników innych danych (wysyłka newslettera) – wyrażona w momencie udostępnienia zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 5. Dla realizacji celów statutowych i w granicach przewidzianych prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, Fundacja przetwarza dane osobowe zgodnie z następującymi zasadami:
  1. dla celów prowadzenia ewidencji księgowej, archiwizacji i celu dokumentowania działalności prowadzonej przez Fundację (np. w przypadku przekazania darowizny) przetwarzane mogą być takie dane osobowe, jak:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Podane dane kontaktowe, tj. email, adres zamieszkania, nr telefonu;
   3. Numer rachunku bankowego i informacje dotyczące dokonanej wpłaty, w tym informację o kwocie wpłaconej darowizny;
  2. dla celów wysyłki newslettera i obsługi systemu komentarzowego na blogu:
   1. dobrowolnie podane dane kontaktowe, tj. email;
   2. dobrowolnie podane pseudonim/imię, jakim Użytkownik chce się podpisać pod komentarzem na blogu oraz adres e-mail; w przypadku komentarzy zapisywany jest także adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy użytkownik jej używa. Po zatwierdzeniu komentarza, obrazek profilowy (Gravatar) użytkownika jest widoczny publicznie w obszarze wyświetlania jego komentarza. Jeśli użytkownik zostawia komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony w celu zachowania przez administratora możliwości rozpoznawania i zatwierdzania kolejnych komentarzy automatycznie, bez wysyłania ich za każdym razem do oceny i moderacji.
 6. Osobom, których dane zostały przekazane Administratorowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. prawo sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. prawo żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, z uwzględnieniem wyjątków określonych w art. 17 ust. 3 RODO;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla nawiązania współpracy w ramach realizacji statutowych celów Fundacji.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera (w odniesieniu do newslettera), a także okres realizacji celów statutowych Fundacji.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa, osobom, których dane zostały przekazane Administratorowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, dane osobowe Użytkowników Serwisu i Darczyńców mogą być przekazywane dalszym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: doradcom Fundacji, w tym doradcom prawnym, biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, operatorom usług pocztowych i kurierskich.